Hjerte-CT til Haukeland universitetssykehus

mars 06, 2013

Bergens medisinske forskningsstiftelse  har finansiert innkjøp av en ny hjerte-CT ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus. Utstyret nyttes både i klinikken og til forskning.

Den nye maskinen er en teknisk videreutvikling av mange tidligere generasjoner computer tomografi som har vært brukt til billedfremstilling av stort sett alle kroppens organer og beinstruktur i en rekke år. Hjertet er som kjent hele tiden i bevegelse, noe som har gjort det vanskelig å få gode bilder. Denne siste generasjonen CT er imidlertid rask nok til å gi skarpe, gode bilder av både hjertet og hjertets kransårer. En annen forbedring er at det er helt minimal røntgenstråling fra denne maskinen. En CT-skanning av hjertet tar ca 1 sekund.

Den nye CT-maskinen vil erstatte en rekke undersøkelser med koronar angiografi med katetre som innebærer en viss risiko for alvorlige komplikasjoner. Undersøkelser med den nye CT-maskinen vil i overveiende grad være risikofrie, bortsett fra mulige reaksjoner på røntgenkontrast. Forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og sykehuset vil også bruke CT-maskinen til å studere utvikling av sykdom i hjertets kransårer som er den hyppigste årsaken til hjerteinfarkt og dødelighet i den vestlige verden.  Dette var tidligere vanskelig både pga risiko med undersøkelsene, og sterkere røntgenstråling som forsøkspersonene ikke kunne utsettes for.