PET-CT-skanner til forskning

mars 06, 2013

Bergens medisinske forskningsstiftelse har tildelt Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen 12 millioner kroner til kjøp av en PET-skanner til bruk på små dyr i forskningsøyemed. Den nye smådyrs PET-skanneren er installert i PET-senteret ved Haukeland Universitetssykehus i nærheten av den kliniske PET-skanneren som i sin tid ble finansiert av en gave fra Trond Mohn, og som i hovedsak brukes til å diagnostisere sykdom i mennesker. Smådyrs PET-skanneren driftes av sykehuset og universitetet i fellesskap, med åpen tilgang for de medisinske forskningsmiljøene i Norge.

PET-teknologien er et viktig supplement til annen avbildningsteknologi fordi den gir informasjon om organfunksjon. Ved hjelp av radioaktive biomarkører (merkelapper) og en PET-skanner kan man studere biokjemiske og fysiologiske prosesser inne i dyr eller mennesker. Den nye smådyrs-PET-skanneren har høy oppløsning og muliggjør dermed forskning ved hjelp av dyremodeller. Dette gjør det for eksempel mulig å simulere sykdomsforløp, diagnostisering og behandling i dyremodeller og dermed utvikle nye teknikker og behandlingsformer som senere kan brukes på mennesker. På denne måten gir den nye smådyrs PET-skanneren helt nye forskningsmuligheter med sikte på å utvikle bedre pasientbehandling.

Den nye PET-skanneren er integrert både i det kliniske PET-senteret ved sykehuset og i Molecular Imaging Center (MIC) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. MIC er en nasjonal kjernefasilitet som gir norske forskere tilgang til avansert avbildningsteknologi. Med den nye PET-skanneren kan Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, som de første i landet, tilby et komplett sett av forskningsutstyr for avansert avbildning samlet på ett sted og med åpen tilgang for alle norske forskere på like vilkår. For forskerne er det også en klar fordel at man i ett senter har tilgang til mange typer høyteknologisk avbildningsutstyr og den nødvendige kompetansen knyttet til dette. Den åpne tilgjengeligheten og at skanneren er plassert der man allerede har en klinisk PET-skanner og produksjon av nødvendige radioaktive sporstoffer, vil bidra til kostnadseffektiv organisering og høy utnyttelse av skanneren i dens levetid. Nærhet til den kliniske PET-skanneren og økt grad av samarbeid mellom  forskningsmiljøene ved universitetet og Helse-Bergen er også positivt med tanke på å stimulere til økt translasjonsforskning.

Prodekan  for forskning, Robert Bjerknes og dekana Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet sa i en kommentar til tildelingen at:

”Fakultetet har i sin forskningsstrategi tydelig sagt at teknologiske og metodologiske kjernefasiliteter er et satsingsområde de kommende år. Bevilgningen til dyre-PET-skanner og utlysning av midler for å styrke bioinformatisk kompetanse innen medisinsk forskning fra Bergens medisinske forskningsstiftelse støtter opp under denne strategien. Gavene bidrar også til målsetningen om at forskere ved vårt fakultet til en hver tid skal få tilgang til helt moderne forskningsinfrastruktur. Oppbygging av felles kjernefasiliteter vil videre gjøre våre forskningsmiljøer bedre i stand til å etablere forskningssamarbeid nasjonalt og til å delta i internasjonalt samarbeid rundt bruk av forskningsinfrastruktur som f.eks. i EUs ESFRI-program.»

Ny dyre-PET kan løyse helsegåter (Nyhetssak på www.uib.no/mofa)

Comments are closed.