Mohn Kreftforskningslaboratorium

mai 02, 2013

Bergens medisinske forskningsstiftelse, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen ga i 2009 støtte til etableringen av Mohn Kreftforskningslaboratorium. Stiftelsen bevilget 12 millioner kroner til dette formålet.

Laboratoriet som ble offisielt åpnet 21. desember 2009, ligger i etasje 1M i den nye Laboratorieblokken ved Haukeland Universitetssykehus. Her har forskerne tilgang til nesten 300 kvadratmeter laboratoriefasiliteter med en ny og moderne instrumentpark. Med tillegg av arealet ved Seksjon for Onkologi; totalt 500 kvadratmeter.

Visjon
Ved Mohn Kreftforskningslaboratorium utføres translasjonell kreftforskning der laboratoriet fungerer som en plattform der klinisk relatert kreftforskning og grunnforskning møtes. Forskerne her arbeider med å identifisere mekanismer for utvikling av kreft og terapiresistens, og målet er at dypere innsikt i kreftcellenes biologi skal kunne resultere i en mer optimal behandling av pasienter med kreftsykdom. (mer)

Forskningsområder – prosjekter
Forskerne ved laboratoriet jobber innen flere ulike felt der hovedoppmerksomheten er rettet mot følgende problemstillinger:

  • Å identifisere genetiske forandringer som gjør kreftcellene motstandsdyktige mot behandling
  • Å kartlegge medfødte genetiske faktorer som kan gi økt risiko for kreft, forskjellige sykdomsbilder og ulik grad av bivirkninger ved behandling ved kreftsykdom
  • Hormoner og påvirkning av disse ved behandling av ulike kreftsykdommer

Disse problemstillingene er aktuelle i flere kreftformer. Ved Mohn Kreftforsknings laboratorium utføres forskning på brystkreft, underlivskreft, tarmkreft, testikkelkreft, føflekkreft og prostatakreft. (mer)

Teknologi
Det utføres analyser fra pasientstudier ved hjelp av et bredt spekter av avanserte molekylærbiologiske metoder og teknologier (for eksempel FISH, real-time PCR, real-time celleovervåking, MLPA, Immunohistokjemi i tillegg til Tissue Microarray, Apoptose- og senescence-analyser, proteininteraksjonsstudier, Enzymaktivitets-assays). I tillegg er det utstrakt bruk av cellekulturer som modellsystem. Alle funn blir relatert til oppdaterte kliniske databaser. (mer)

Samarbeid
Det er et tett samarbeid mellom klinikere, ingeniører,  stipendiater,  postdoktorer og  professorer. Det er også samarbeid mellom flere avdelinger og seksjoner knyttet både til Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen (Seksjon for onkologi og Seksjon for endokrinologi ved Institutt for indremedisin, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk,  Institutt for kirurgiske fag, Kvinneklinikken  og Institutt for Klinisk medisin, Senter for Medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin ). Dette gir en unik mulighet for synergi og til å benytte den kompetansen som finnes i Bergen innenfor dette fagfeltet.
I tillegg er det etablert samarbeid med flere nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. (mer)

kreftlab-www

Medarbeidere ved Mohn kreftforskningslaboratorium (Foto: Øyvind Blom)

Comments are closed.