Om stiftelsen

om

Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse har nå fusjonert.  Bergens medisinske forskningsstiftelse er den overtagende stiftelsen og denne stiftelsens organisasjonsnummer videreføres. Samtidig som fusjon ble registrert, skiftet Bergens medisinske forskningsstiftelse navn til Bergens forskningsstiftelse. For nærmere om fusjonen se:

Stiftelsens brev til leverandører og kunder av 7.4.2014

Bergens medisinske forskningsstiftelse ble opprettet av Frank Mohn AS i stiftelsesdokument av 22. desember 2004. Stiftelsen hadde som formål å støtte forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalfag og klinisk medisinsk virksomhet – såkalt «translasjonsforskning». Stiftelsen bidro også til tiltak for å styrke rekruttering av særlig kvalifiserte forskere til medisinsk forskning i Bergen.

Stiftelsens virksomhet videreføres i Bergens forskningsstiftelse

 

Comments are closed.