Historikk

Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse har nå fusjonert.  Bergens medisinske forskningsstiftelse er den overtagende stiftelsen og denne stiftelsens organisasjonsnummer videreføres. Samtidig som fusjon ble registrert, skiftet Bergens medisinske forskningsstiftelse navn til Bergens forskningsstiftelse

Trond-MohnBergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS) ble opprettet i 2004 gjennom en donasjon på 50 MNOK fra Frank Mohn AS. Etter dette ble stiftelsen tilført betydelige midler gjennom ytterlige gaver fra samme giver samt større beløp fra Trond Mohn personlig og hans søster Marit Mohn. Trond Mohn har også bidratt med store gaver til idrett og en lang rekke humanitære formål.  Mohns gaver til forskning i Bergen omfatter også etableringen av Bergens forskningsstiftelse og må sees i sammenheng med store donasjoner til medisinsk utstyr ved Haukeland universitetssykehus.

I norsk sammenheng er det bare donasjonen til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen som kan måle seg med Mohns gaver til forskning. Gavene fra Frank Mohn AS og Trond Mohn personlig gir forskningsmiljøene i Bergen et unikt fortrinn i det langsiktige arbeidet med å etablere forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Comments are closed.